Kako napisati seminarski rad?

Seminarski rad je samostalna odbrana teme, a ima za cilj da uvede studente u samostalni istraživački rad. Za razliku od naučnog rada, ne mora da ima originalna naučna saznanja i rezultate. Kako napisati seminarski rad? U ovom tekstu ćemo pokušati da na najjednostavniji način predstavimo pisanje seminarskog rada.

 

Ovo su neke od glavnih faza:

 • Izbor teme – potrebno je odvojiti malo vremena i razmisliti o izboru teme, šta vas najviše zanima, da li možete da nađete potrebnu litareturu, koliko već poznajete problematiku itd. Nemojte se hvatati za previše poznate pisce ili naučnike, jer su to i najkomplikovanije teme. Najbolje je da izaberete nešto manje poznatu, iako možda nema mnogo litareture, lakše možete da iskažete Vaše mišljenje.
 • Pregled litareture – potrebno je najpre raspitati se koja je relevantna litaretura iz odabrane oblasti i otići do biblioteke. Ne mojte se oslanjati na vikipediju ili na neke neformalne sajtove.
 • Priprema za rad – proučiti materiju, vaditi beleške i ne zaboraviti izvor litareture. Za sve što navedete, mora da naznačite i izvor odakle to navodite, inače rad će biti smatran plagijatom (verovali ili ne, to je krivično delo). Dokumentaciju koju proučavate treba posmatrati kritički.
 • Pisanje – napravite najpre strukturu rada. Ne morate da krenete od uvoda. Krenite od onog dela koji Vam je najzanimljiviji ili koji Vam je najlakši. Važno je da krenete da pišete, a kasnije će Vam mnogo lakše ići. Najteži je početak ☺!
 • Odbrana seminarskog rada – izaberite najbitnije tačke iz rada. Vodite računa, ne treba da prepričavate rad, već da objasnite problematiku, tj. odgovorite na pitanja Zašto ste izabrali tu tematiku? i Zašto je ona bitna?
 • Evaluacija – ako niste išli na copy/paste, plagirali, poštovali pravila pisanja i upoznali se sa tematikom, onda nemate brige.

 

Glavni delovi seminarskog rada:

Što se tiče strukture rada, ovo su glavni delovi seminarskog rada :

 • Naslovna strana;
 • Sadržaj;
 • Rad
  • uvod – opis problema, značaj odabranog područja rada, svrha i predmet istraživanja, odgovor na pitanje Zašto je tema bitna?;
  • glavni deo – prikaz do sada objavljenih radova o datoj temi, definisanje pojmova i ideja, objasniti pristup, metodu i rezultate;
  • zaključak – najvažniji rezultati rada;
 • Spisak litareture – sve reference koje ste koristili ;
 • Aneks – upitnike, tabele, slike itd. (nije obavezno);
 • Litaretura – reference su jako bitne. Navesti relevantne istraživače iz date oblasti. Treba ih navesti i u tekstu i na kraju. Izbegavati wiki i web.

 

Nemojte da kopirate (najgora varijanta copy/paste) ili prekucavate, jer danas postoje programi za otkrivanje plagijata. Svaki profesor koji i malo poznaje svoji predmet otkriće odmah kopiran rad. Dobar rad nije onaj koji ima previše teksta i podataka ili koji je skup raznih istraživanja, već koncizan rad koji objašnjava neku problematiku i gde može da se vidi i Vaše mišljenje.

Nadamo se da smo Vam pomogli da dođete do odgovora kako napisati seminarski rad.

Pročitajte još i nekoliko praktičnih saveta kako položiti ispit.

0 komentara na "Kako napisati seminarski rad?"

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website © Deboxd.
Skip to toolbar