Kako napisati diplomski rad?

Došao je i taj dan! Položio se i poslednji ispit ! Proslavilo se sa društvom kako dolikuje i kako se valja. Međutim, stvar još uvek nije gotova, ostao je još samo diplomski. Čuj, SAMO diplomski!? To kod nekih studenata zna da traje i po godinu dana, pa i duže. Naravno, pisanje diplomskog rada zahteva odeđen rad i trud, ali i ne mora uopšte da bude toliko težak zadatak. Pa, kako napisati diplomski rad?

Ukazaćemo u najkraćim crtama na najbitnije stvari o kojim a treba voditi računa prilikom pisanja diplomskog rada. Mislim, ko će još da čita sva ta silna uputstva ?

 

Odabir teme

Najbolje je izabrati onu temu koja Vas najviše zanima i koja Vam se čini najzanimljivijom. Temu može da predloži mentor, ali možda je bolje da Vi preduzmete inicijativu i Vi predložite temu, što bi trebalo svaki mentor da ceni. Bitno je da je tema precizna i konkretna.

 

Prikupljanje litareture

Nakon odabrane teme, potrebno je i pronaći relevantnu litareturu iz te oblasti. Ne morate da pronađete i pročitate svu litareturu o toj temi, dovoljno je i nekoliko knjiga. U svakom slučaju, najbolje je da se oko toga raspitate i konsultujete sa profesorom kod koga ste izabrali da radite diplomski rad. Potrebno je da kritički proučavate odabranu litareturu i izgradite sopstveno mišljenje.

 

Strukturiranje rada

Nakon prikupljene i proučene litareture, potrebno je napraviti strukturu rada (neka vrsta sadržaja), kao bi Vam kasnije bilo što lakše prilikom pisanja.

Svaki diplomski rad mora da ima:

 • Naslovnu stranu – tema rada, student, mentor, naziv fakulteta, datum.
 • Sadržaj rada – važno je da bude tekstualno numerički prikaz kako bi omogućio kalše snalažanje kroz rad.
 • Uvod – treba da sadrži definisanje problema, cilj rada, metodologiju i trebalo bi da iznosi 10-20% rada. Najbolje je da se napiše na kraju.
 • Razrada teme – centralni deo koji obično ima tri ili više dela i trebalo bi da iznosi oko 80% rada.
  1. Teorijski okvir – istorijat problematike, definisanje osnovnih pojmova, kao i prikaz dosadašnjih istraživanja o izabranoj temi.
  2. Analitičko-eksperimentalni deo – najbitnije činjenice i rezultati rada. O ovom delu treba da očekivati najviše pitanja na odbrani. Potrebno je pisati o sopstvenim istraživanjima i zapažanjima.
  3. Konkretna rešenja
 • Zaključak – istaći najvažnije konstatacije glavnog dela i neke smernice za dalja istraživanja. Trebalo bi da iznosi 10-20% rada.

Pisanje

Pisanje ne podrazumeva da iz nekoliko teksta prepišete po koju rečenicu, ili još gora varijanta da uradite copy/paste. To će svaki profesor koji poznaje svoj predmet „provaliti“ odmah. Vodite računa da pravilno citirate litareturu. Postoje više stilova, ali najbolje je da se u konsultacijama sa mentorom držite jednog stila. Najteže je da počnete da pišete. Ne morate da krenete od početka (od uvoda), krenete od najlakšeg ili najzanimljivijeg dela. Najvažnije je da KRENETE da pišete! Možda je najbolje da krenete paralelno da pišete teorijski i empirijski (ukoliko radite neko istraživanje) deo.

Nadamo se da smo Vam delimično dali odgovor na pitanje kako napisati diplomski rad? 🙂 Nakon odbrane diplomskog rada, slede pripreme za traženje posla, kao i za razgovore sa budućim poslodavcima. Pripremite se da date prave odgovore na najčešća pitanja na razgovoru za posao.

Srećno!

0 komentara na "Kako napisati diplomski rad?"

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website © Deboxd.
Skip to toolbar