Kako napisati molbu?

Pisanje molbe je način na koji se pojedinci ili pravna lica obraćaju institucijama, državnim organima ili nekom drugom licu koje je na položaju. Stoga je i izuzetno bitno znati kako napisati molbu.

Najbitnije u molbi je da napišete svoje podatke i šta želite. Iako je to za neke puka formalnost i može da se napiše bilo kako, ona puno govori o Vašoj pismenosti, pa bi zato trebalo i malo se potruditi i zadovoljiti neke osnovne kriterijume. Kvalitetno napisana molba neće ostati neprimećena.

 

Nekolko kriterijuma kojih bi se trebalo držati

  • U gornjem uglu pišete Vaše ime i prezime, ispod adresu, pa vaše kontakte;
  • Ispod toga sa leve strane navodite ime osobe kojoj se obraćate, njenu funkciju i instituciju ili firmu;
  • Svaka molba treba da započne sa Poštovani (ako ne znate ime kome se obraćate) ili Poštovani gospodine/gospođo + prezime, zatim zarez, pa u novom redu velikim slovima krećete da pišete;
  • U glavnom delu molbe napišite šta želite. Nemojte da pišete preobimni tekst, najbolje je da molba bude napisana na jednoj stranici;
  • Pismo završite obavezno sa S poštovanjem ili Srdačan pozdrav;
  • Na kraju ide mesto i datum;
  • Nemojte nikako da zaboravite Vaš potpis;
  • Ukoliko uz molbu dostavljate još neke dokumente, obavezno ih navedite u prilogu.

Primer kako izgleda molba u Word dokument možete da skinete ovde.

11th December 2018

2 komentara na "Kako napisati molbu?"

  1. Nakon “Postovani, …” ispod počinje se rečenica malim slovom.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website © Deboxd.
Skip to toolbar