Kako napisati Motivaciono pismo? – Praktični saveti i primeri na srpskom, engleskom i francuskom jeziku

Za svaki posao, za svaku stipendiju, projekat pa i za bilo koje master studije, traži se i Motivaciono pismo pored CV-a. U ovom tekstu dajemo nekoliko praktičnih saveta kako napisati Motivaciono pismo, na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Pre nego što krenemo sa pisanjem, najpre moramo znati šta je i čemu služi Motivaciono pismo.

 

Šta je uopšte Motivaciono pismo?

Motivaciono pismo ili propratno pismo je dokument koji se šalje zajedno sa CV-em. Za razliku od CV-a gde su samo nabrojane karakteristike, motivaciono pismo ima izgled pisma i prilično strogu strukturu. Čemu služi motivaciono pismo kada već sve piše u CV-u?

 

Čemu služi motivaciono pismo?

Obično, poslodavac ili komisija za stipendije i master studije, prvu selekciju vrše tako što brzinski prelete preko CV-e, ne zadržavajući se više od nekoliko sekundi. Zamislite samo koliko bi vremena bilo potrebno za detaljno čitanje nekoliko stotine CV-a. Za neke ozbiljnije poslove i kompanije, možda i više.

Nakon te prve selekcije, odvoji se možda nekih 10-20% kandidatura (CV-a) koji se detaljnije pregledaju i tu „nastupa” vaše motivaciono pismo. Ono služi da detaljnije opiše vaše kvalifikacije i vašu motivaciju, kao i da zaintegrira onog ko je zadužen za selekciju kandidata. Zbog svega ovoga, motivaciono pismo treba biti pažljivo napisano. Međutim, kako napisati motivaciono pismo tako da ono ima efekta? Postoje nekoliko principa kojih se treba držati.

 

Intervju
Glavni cilj Motivacionog pisma je da Vas pozovu na intervju

Prilagodite Vaše motivaciono pismo ponudi kako biste ojačali CV

Motivaciono pismo služi da na neki način poveže Vaš CV sa onim što se traži u oglasu radnog mesta ili stipendije. CV i motivaciono pismo dopunjuju jedni druge, međusobno se ojačavaju i deluju sinergično. Motivaciono pismo treba staviti u centar pažnje Vaše najbitnije tačke iz CV-a koje odgovaraju ponudi iz oglasa. Dajte ozbiljne argumente koji su u skladu sa vašim profilom, svrhom i ponudom na koju odgovarate. Naravno, izuzetno je bitno imati i dobro napisan CV.

 

Pažljivo napisano pismo na maksimum jednoj stranici

Pisanje motivacionog pisma je mnogo više od jednostavnog pisanja pisma. Iako je dovoljno 15 do 20 linija raspoređenih u tri ili četiri paragrafa na maksimum jednoj stranici. Ako je duže od jedne stranice, to znači da nemate duh sinteze i obeshrabriće poslodavca da nastavi sa čitanjem. Motivaciono pismo nije obična formalnost. Imajte na umu da će biti predmet analize i po formi i po sadržaju. Ono mora biti napisano gramatički i pravopisno ispravno i više u profesionalnom nego čisto književnom stilu. Nađite pravu ravnotežu između originalnosti i nužne banalnosti.

 

Raspitajte se o kompaniji i njenom sektoru aktivnosti

Motivaciono pismo za spontanu prijavu mora biti napisano na osnovu prikupljenih informacija o institucionalnoj politici za zapošljavanje. Pokažite da poznajete kompaniju, njeno polje delovanja i da ne pišete isto pismo za svaku ponudu. Rubrika karijera na sajtu kompanije ima za cilj prikupljanje aplikacija potencijalnih kandidata. Razvijte svoju argumentaciju zasnovanu na karakteristikama kulture kompanije i otkrijte profile koje firma želi da regrutuje. Što se više Vaše karakteristike budu poklapale sa projektima i kulturom kompanije, to su Vam veće šanse da privučete njihovo interesovanje. Nemojte da pišete cirkularno pismo za sve firme, jer se to primeti odmah.

 

Odgovorite na oglas tačku po tačku

Morate da argumentujete Vašu aplikaciju tačku po tačku iz oglasa: obrazovanje, iskustvo, lične karakteristike itd. Motivaciono pismo mora da pokaže poslodavcu da ste Vi najidealniji kandidat za radno mesto koje je traženo u oglasu. Ukoliko ste tek završili fakultet, napravite sebi strategiju traženja posla i upoznajte se sa raznim načinima na kojima je moguće doći do posla. Takođe, pripremite što bolje odgovore na najčešća pitanja na intervjuu.

 

Koristite ključne reči, specifične za firmu ili sektor aktivnosti

Glavni nedostatak motivacionog pisma može biti ukoliko je napisano previše uopšteno, jer poslodavac traži dokaz da ste Vi pravi kandidat. Ukolkiko navedite precizne i specifične kompetencije ili karakteristike, to morate i argumentovati konkretnim primerima iz vašeg radnog iskustva ili obrazovanja. Koristite žargon kompanije, i “ključne reči” specifične za firmu ili sektor za koji konkurišete. Na primer, ako kažete da imate iskustva u javnim nastupima,  držali ste prezentaciju na fakultetu, učestvovali ste na tribini itd., to obavezno i argumentujte navodeći tačan naziv, mesto i vreme.

Neke od bitnih ključnih reči:

 • Akcija / Action / Action
 • Prilagodljivost / Adaptability / Adaptabilité
 • Dobar odnos / Good relationship / Bon relationnel
 • Autonomija / Autonomy / Autonomie
 • Rast / Growth / Croissance
 • Korporativna kultura / Corporate culture / Culture d’entreprise
 • Izazov / Challenge / Défi
 • Timski duh / Team spirit / Esprit d’équipe
 • Inicijativa / Initiative / Initiative
 • Dostupnost / Availability / Disponibilité

 

Šta mora sadržati motivaciono pismo?

Kao što smo već rekli, motivaciono pismo ima i prilično strogu strukturu. Svako motivaciono pismo mora da sadrži sledeće delove:

 • Vaše podatke;
 • Podatke poslodavca;
 • Datum pisanja;
 • Referncu ili naziv pozicije za koju konkurišete;
 • Uvodni deo – navesti kako ste saznali za oglas i ukratko se predstavite;
 • Glavni deo – vaše kompetencije, iskustvo i kvalitete koji su relevantni za traženu poziciju;
 • Zaključni deo – ukazati na Vaša očekivanja i zamoliti za poziv na intervju kako bi ste detaljnije pokazali Vašu motivaciju;
 • Pozdrav i Vaš potpis;
 • Prilog – treba navesti dokumenta koja šaljete uz pismo.

 

Primer Motivacionog pisma možete skinuti ovde.

 

Kako napisati Motivaciono pismo na engleskom jeziku?

Ukoliko znate ime osobe, obavezno navedite: To the attention of …

Kada započinjete pismo, započnite sa  Dear Sir or Madam

Izbegavajte Dear, suviše je familijarno ili komercijalizovano

 

Nekoliko ključnih fraza

 • I am writing to you about your advertisement.
 • I am writing to you to apply for the position of….
 • I am writing to you in reference to your advertisement.
 • As indicated in your advertisement…
 • Your advertisement in (source) for the position of (job) sparked my interest.
 • I have worked as a…
 • In my current position I have worked … developed… created …
 • I would define myself as a …..
 • I believe it is time for me to move to another company / department … like yours
 • I believe my qualifications would match your requirements.

 

Nekoliko primera ljubaznosti na kraju:

 • I would be grateful if you would / could reply as soon as possible.
 • I look forward to hearing from you soon.

 

Potrebno je naglasiti i da očekujete odgovor ili viđenje kako biste detaljnije objasnili Vašu motivaciju :

 • If you are interested or if you have any questions I am available for a recruitment interview.
 • I thank you for taking the time to consider my resume and I am looking forward to hearing from you soon.

Pogledajte i primer kako napisati motivaciono pismo na engleskom ovde.

 

Kako napisati Motivaciono pismo na francuskom jeziku?

 

Ukoliko znate ime osobe koja je zadužena za selekciju kandidata, obavezno navedite njeno ime: À l’attention de ….

Kada započinjete pismo, najbolje je obraćati se određenoj osobi i samo Monsieur, ili Madame,

Izbegavajte Cher ili Chère, suviše je familijarno ili komercijalizovano, kao i Monsieur Martin

 

Nekoliko ključnih fraza

 • Je vous écris à propos de votre annonce…
 • Je vous écris pour postuler au poste de…
 • Je vous écris concernant votre annonce…
 • Comme indiqué dans votre annonce…
 • Je pense que mes compétences seraient en adéquation avec vos besoins
 • Je travaille comme…
 • Dans mon poste actuel, je travaille… je développe… je crée
 • Je me définirais comme…
 • Je pense qu’il est temps pour moi d’aller dans une autre entreprise… telle que la vôtre
 • Votre annonce dans (source) pour le poste de (emploi) a attiré mon attention.

 

Nekoliko primera ljubaznosti na kraju:

 • Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
 • Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
 • Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.

Potrebno je naglasiti i da očekujete odgovor ili intervju kako biste detaljnije objasnili Vašu motivaciju:

 • Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations
 • Je reste à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous afin de vous démontrer ma motivation lors d’un entretien.
 • Je me tiens à votre disposition pour un entretien où je pourrais vous exposer plus en détail mes motivations.

Pogledajte i primer kako napisati motivaciono pismo na francuskom ovde.

2 komentara na "Kako napisati Motivaciono pismo? - Praktični saveti i primeri na srpskom, engleskom i francuskom jeziku"

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website © Deboxd.
Skip to toolbar