Univerziteti

Državni univerziteti i visoke škole:

Privatni univerziteti, fakulteti i visoke škole:

Univerzitet u Beogradu:

Univerzitet umetnosti u Beogradu:

Univerzitet u Novom Sadu:

Univerzitet u Nišu:

Univerzitet u Kragujevcu:

Univerzitet u Novom Pazaru:

Univerzitet u Prištini sa trenutnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

Univerzitet Union

Univerzitet „UNION – Nikola Tesla“

Univerzitet Educons

Univerzitet Metropolitan

Alfa BK Univerzitet

Evropski univerzitet

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Univerzitet Privredna akademija

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Megatrend

Visoke škole u Beogradu

Visoke škole u Novom Sadu

Visoke škole u Šabcu

Visoke škole u ostalim gradovima u Srbiji

 

Website © Deboxd.
Skip to toolbar